Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


Bijzonder Kerkenwerk Leiden

 

 

is kerkenwerk dat zich in het bijzonder richt zich op degenen die de kerk niet (meer) zo zien zitten, maar wel interesse hebben voor religie en geloofsvragen. Zowel bezinnende als informatiev als cultureel gekleurde activiteiten worden hiervoor opgezet.

 

Bezinnend zijn de 'hooggetijden' op zaterdagmiddag in de Hooglandse kerk en de kerstnachtdiensten in de Pieterskerk, 

informatief zijn de avonden ‘kennis maken met...’ en cultureel-religieus zijn de cantatediensten en evensongs.

 

 

 

Bestuur Bijzonder Kerkenwerk Leiden

 

voorzitter: vacature

secretaris: E. van der Plicht, e-mail: vanderplicht@gmail.com

penningmeester: F. van Dijk

bankrekeningnr.: NL15 INGB 0000 7839 95 t.n.v. penningmeester Bijzonder Kerkenwerk

 

website: www.openkerkleiden.nl

 

 

 

Open Kerk Leiden

 

 

 

Een bijzondere en nieuwe activiteit van het Bijzonder Kerkenwerk Leiden is Open Kerk Leiden.

 

Open Kerk Leiden bestaat uit een website en een Facebookpagina (Open Kerk Leiden).

 

Op de website verzorgen verschillende auteurs regelmatig een blog.