Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


december

Zaterdag 2 december

 

Zuydtwijck

10.30 u.    pastor T. van Driel

 

Zondag 3 december - Eerste Advent

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. A.C. Kooijman, m.m.v.de Leidse Cantorij

11.45 u.    oecumenische studentendienst, R. Meester

Marekerk

10.00 u.    proponent K.J. Mulder, Amersfoort, jeugddienst

17.00 u.    ds. T. Jacobs, voorbereiding Heilig Avondmaal

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

9.15 u.      mw. ds. E.M. Ezinga

De Regenboog

10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst, m.m.v. het Regenboogkoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    geen dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    ds. D. Ribs

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

Overrhyn

10.30 u.    mw. S. Poppe-Rienks, Oegstgeest

LUMC

10.00 u.    mw. ds M.A. de Vries

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    geen dienst

 

Maandag 4 december

Haagwijk

15.00 u.    pastor T. van Driel

 

Woensdag 6 december

Schouwenhove

14.30 u.    ds. J. M. F. Bellwinkel

 

Donderdag 7 december

Vredeskerk

19.30 u. oecumenisch avondgebed, dienst in de Lutherse Kerk

 

Vrijdag 8 december

Robijnhof

14.30 u.     ds. G.J. Venema

 

Zondag 10 december - Tweede Advent

 

Deurcollecte: landelijk pastoraat  

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg
11.45 u.     C. van den Berg

Marekerk

10.00 u.     ds. T. Jacobs, Heilig Avondmaal

17.00 u.     ds. T. Jacobs, dankzegging Heilig Avondmaal

Vredeskerk

10.00 u.     ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

10.00 u.     mw. ds. M. Driessen    

De Regenboog

10.00 u.     ds. H. Snoek, Heilig Avondmaal

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     mw. B. Heckel        

Waalse Kerk

10.30 u.    

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     geen dienst

Overrhyn

10.30 u.     pastor H. van Breukelen      

LUMC

10.00 u.     ds. A.J. Hammer

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.     pastor H. de Groot   

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

dienst voor doven

10.00 u.     W. Pantjes    

Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen

met een verstandelijke beperking

15.00 u       pastor R. van Dijk, kerstviering

 

Donderdag 14 december

Vredeskerk

19.30 u. oecumenisch avondgebed, dienst in de Lutherse Kerk

 

Vrijdag 15 december

Vredeskerk

16.00 u  mw. pastor J.C. de Klerk, kerstbijeenkomst ouderen

Zondag 17 december - Derde Advent

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. A.B.Vroomans, Delft
11.45 u.     J. van Malde

Marekerk

10.00 u.     ds. T. Jacobs, doopdienst

17.00 u.     ds. C. van Andel, Amsterdam

Vredeskerk

10.00 u.     ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

9.15 u.      ds. J.C. van Dongen       

De Regenboog

10.00 u.     leden geloofsgemeenschap

19.00 u.     kerstsamenzang met  hetRegenboogkoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     geen dienst 

Waalse Kerk

10.30 u.    

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

Overrhyn

10.30 u.     mw. J.K. Borreman-la Fleur, Leiderdorp      

LUMC

10.00 u.     pastor H. van Breukelen

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

dienst voor doven     

10.00 u.       ds. F.C. van Dijke

 

Maandag 18 december

Haagwijk

15.00 u.     mw. ds. M.J. Wassenaar, kerstviering

 

Donderdag 21 december

Vredeskerk

19.30 u. oecumenisch avondgebed, dienst in de Lutherse Kerk

 

Zondag 24 december - Vierde Advent

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen   

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. J. Korf, Den Haag

11.45 u.     B. Westra en D. van Essel (liturg C. van den Berg)

22.30 u.     H. Schouten (kerk open ca 21.30 u.)

Pieterskerk kerstnachtdiensten i.s.m. Bijzonder Kerkenwerk

18.30 u.     M. de Jong, dienst met kinderen

20.30 u.     ds. R. Visser, Amsterdam, kerstnachtviering

22.30 u.     ds. R. Visser, Amsterdam, kerstnachtviering

Marekerk

10.00 u.     ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

19.30 u.     ds. T. Jacobs, kerstavonddienst

Vredeskerk

10.00 u.     ds. J.M.F. Bellwinkel

16.00 u.     kerstfeest kinderen

20.00 u.     ds. G.J. Venema, kerstavond, m.m.v. de cantorij

Antoniuskerk

10.00 u.     mw. W.J. Bettenhaussen-Baak, Zoetermeer           

De Regenboog

10.00 u.     geen viering

18.00 u.     mw. pastor M. Hoogervorst, kinderkerstviering

21.30 u.     pastor Th. M. Scholtes, kerstnacht,  m.m.v. Arcobalenokoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     geen dienst 

Waalse Kerk

10.30 u.    

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     geen dienst

Overrhyn

10.30 u.     pastor E. Kruyt       

LUMC

10.00 u.     pastor J.H.S. Evers

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.     ds. A.C. Kooijman, kerstviering      

Scheppingskerk Leiderdorp

Gecombineerde dienst

10.00 u.    

 

Maandag 25 december - Eerste kerstdag

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers   

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. R. Visser, Amsterdam

11.45 u.     C. van den Berg

Marekerk

10.00 u.     ds. T. Jacobs

Vredeskerk

10.00 u.     ds. G.J. Venema, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. Dawwagiem

Antoniuskerk

10.00 u.     mw. ds. E.M. Ezinga

De Regenboog

10.00 u.     ds. B.J.W. Schelhaas

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     mw. B. Heckel, Heilig Avondmaal  

Waalse Kerk

10.30 u.     nog niet bekend

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     ds. A. Vuijst, Noordwijkerhout

Overrhyn

10.30 u.     geen dienst 

LUMC

10.00 u.     mw. ds. M.A. de Vries

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.     geen dienst

Scheppingskerk Leiderdorp

Gecombineerde dienst

10.00 u.     nog niet bekend

 

Dinsdag 26 december - Tweede kerstdag

Zuydtwijck

10.30 u.     pastor T. van Driel en mw. ds. M.J. Wassenaar

 

Zondag 31 december - Oudjaar

 

Deurcollecte: eindejaarscollecte voor het eigen gemeentewerk

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. J. Korf, Den Haag

11.45 u.     J. Delhaas

17.00 u.     ds. K. Holwerda, Amsterdam-West, cantatedienst

Marekerk

10.00 u.     ds. G.F. Smaling, Oegstgeest           

19.30 u.     ds. T. Jacobs

Vredeskerk

10.00 u.     ds. H. Boter, Apeldoorn

Antoniuskerk

10.00 u.     oecumenische viering met de Lam Gods Parochie

De Regenboog

10.00 u.     mw. pastor M. Hoogervorst

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     geen dienst 

Waalse Kerk

10.30 u.     nog niet bekend

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     geen dienst

Overrhyn

10.30 u.     geen dienst

LUMC     

10.00 u.     mw.ds. H.C. Pasterkamp

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.     geen dienst 

Scheppingskerk Leiderdorp

Gecombineerde dienst

10.00 u.     nog niet bekend