Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


Hervormde gemeente Leiden

 

 

      

 

                              

 

Gedurende bijna twee eeuwen was in de Hervormde gemeente Leiden het College van (kerk)collectanten actief. Dit college van verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de verschillende collecterondes in de kerkdiensten. Ouderling G.G. Brinks stelde in 1985 een herdenkingsboekje samen met de titel College van Kerkcollectanten der Hervormde gemeente Leiden 1810-1985. Samen met het in 1948 vastgestelde Huishoudelijk reglement geeft dit boekje een bijzonder inkijkje in een inmiddels afgesloten tijdperk.

 

Beide boekjes kunt u hier downloaden:

 

College van kerkcollectanten 1810-1985

 

Huishoudelijk reglement