Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


januari

Maandag 1 januari - Nieuwjaar

 

Deurcollecte: eigen wijkkas

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. J. Korf, Den Haag

Marekerk

10.30 u.     ds. T. Jacobs

 

Zaterdag 6 januari

Zuydtwijck

10.30 u.     pastor T. van Driel

 

Zondag 7 januari

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen     

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. R. Lanooy, Den Haag

11.45 u.     D. van Veen

Marekerk

10.00 u.     ds. D.M. van de Linde, Rotterdam               

17.00 u.     ds. F.J. van Harten, Scheveningen

Vredeskerk

10.00 u.     ds. G.J. Venema, nieuwjaar wensen

Antoniuskerk

9.15 u.      mw. ds. E.M. Ezinga

 De Regenboog

10.00 u.     nog niet bekend

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     geen dienst 

Waalse Kerk

10.30 u.     nog niet bekend

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     nog niet bekend

Overrhyn

10.30 u.     R. Leydekker          

LUMC

10.00 u.     ds. A.J. Hammer

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel    

Scheppingskerk Leiderdorp

Gecombineerde dienst

10.00 u.    nog niet bekend

 

Maandag 8 januari

Haagwijk

15.00 u.     pastor T. van Driel

 

Zondag 14 januari

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers     

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen

11.45 u.     D. van Rijn

Marekerk

10.00 u.     ds. T. Jacobs, bevestiging ambtsdragers

17.00 u.     ds. J. Quist, Scheveningen

Vredeskerk

10.00 u.     ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

10.00 u.     mw. pastor E. den Herder-Michielsen

De Regenboog

10.00 u.     mw. pastor M. Hoogervorst

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     mw. B. Heckel        

Waalse Kerk

10.30 u.     nog niet bekend

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     nog niet bekend

Overrhyn

10.30 u.     ds. G. Smaling, Oegstgeest

LUMC

10.00 u.     pastor J.H.S. Evers

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.     geen viering      

Scheppingskerk Leiderdorp

Gecombineerde dienst

10.00 u.      nog niet bekend

Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen

met een verstandelijke beperking

15.00 u.      nog niet bekend

 

Maandag 15 januari

Haagwijk

15.00 u.     mw. pastor E. Kruyt

 

Zaterdag 20 januari

Zuydtwijck

10.30 u.     mw. pastor E. Kruyt

Zondag 21 januari

 

Deurcollecte: oecumene; Marekerk: GZB 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.     ds. B. J.J. Boter, Voorschoten

11.45 u.     C. van Bree

Marekerk

10.00 u.     ds. P.J. Visser, Amsterdam

17.00 u.     geen dienst

19.30 u.     ds. K. de Jonge, Amsterdam, alphadienst

Vredeskerk

10.00 u.     ds. J.R. Wolthaus

Antoniuskerk

10.00 u.     mw. ds. E.M. Ezinga, oecumenische viering met de

                 Lam Gods Parochie

De Regenboog

10.00 u.     nog niet bekend m.m.v. het Regenboogkoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.     geen dienst 

Waalse Kerk

10.30 u.     nog niet bekend

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.     ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

Overrhyn

10.30 u.    mw. S. Poppe-Rienks, Oegstgeest    

LUMC

10.00 u.     mw.ds. M.A. de Vries

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

dienst voor doven en horenden

10.00 u.    nog niet bekend

 

Woensdag 24 januari

Schouwenhove

14.30 u.    mw. ds. M. Driessen