Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


Leids Kerkblad

 

Het Leids Kerkblad is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Leiden en de Evangelisch Lutherse Gemeente te Leiden e.o.

Het blad verschijnt acht maal per jaar en wordt bezorgd bij c.q. opgestuurd naar iedereen die staat ingeschreven in het adressenbestand van de beide kerkelijke gemeenten.

 

Reeds verschenen nummers kunnen gedownload worden achter de knop 'Downloads' in de blauwe balk bovenaan deze pagina.

 

 

 

Redactie

 

De redactie van het Leids Kerkblad bestaat uit:

 

H.J. Heins-Wunderle, algemeen redactielid

A. Hoeflaak, algemeen redactielid

mw. W. Regelink, redactiesecretaris

mw. J. Schoonwater, algemeen redactielid

mw. K. van Dorsselaer, algemeen redactielid

D. Verboom, hoofdredacteur

mw. M. Wienen, eindredactie

 

 

De redactievergaderingen zijn - in de regel - op de maandag direct na verschijning van het kerkblad.

 

Suggesties voor artikelen of interviews ontvangt de redactie graag op het e-mailadres van het kerkblad (info@leidskerkblad.nl). Informatie over - min of meer - wijkgebonden activiteiten dient in de wijkpagina's opgenomen te worden.

 

 

Verschijningsdata jaargang 2017-2018

 

De jaargang 2017-2018 van het Leids Kerkblad verschijnt op 1 december, 19 januari, 23 februari, 23 maart, 4 mei, 29 juni, 7 september en 19 oktober.

 

De kopij moet uiterlijk om 19.00 uur bij de redactie binnen zijn op vrijdag 17 november, 27 december, 7 februari, 7 maart, 18 april, 13 juni, 22 augustus en 3 oktober.

 

Wijkberichten worden ingeleverd via de wijkscriba of het redactieraadslid. Als deadline hanteren zij een eerdere datum. Informeer hiernaar bij de betrokkene.