Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


12 mei - Jubileumsymposium Merenwijk

 

Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan organiseert de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden een symposium met als thema Hoop doet leven.

Met dit symposium over de betekenis van Hoop voor de maatschappij stellen we ons zelf de vraag of hoop alleen een spiritueel of religieus begrip is of dat hoop zich op alle terreinen van het leven kan manifesteren.

 

In de morgenzitting zal prof. dr. Erik Borgman (Tilburg) het thema inleiden. Voor de middagbijeenkomst hebben we een aantal vertegenwoordigers uit politiek (Jan Laurier), maatschappij (Wilma Nijborg), bedrijfsleven (Alex Buijsman) en gezondheidszorg (Sjaak de Gouw) gevraagd om aan te geven welke hoop zij koesteren op hun vakgebied en vanuit welke hoop zij leven. Dagvoorzitter is prof. dr. Lammert Leertouwer.

 

De toespraken en discussies worden afgewisseld met muziek door Salonorkest Rendez-Vous.

De dag begint om 10.00 uur en wordt afgerond om 16.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid na te praten bij een hapje, drankje en muzikale klanken.

 

Toegangskaarten (inclusief een lunch, koffie en thee) à € 10,0 kunnen tot 5 mei gereserveerd worden via bankrekening 258.11.91 tnv de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Op de dag zelf zijn kaarten à €15,00 verkrijgbaar aan de zaal van Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden Merenwijk. Aanvang 10.00 uur.

 

Contact: symposium.12mei@gmail.com. Voor meer informatie zie www.deregenboogmerenwijk.nl.

 

Download hier het volledige programmaMeer nieuws