Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


november

Woensdag 1 november - Dankdag voor Gewas en Arbeid

 

Marekerk

15.00 u.    ds. C. van Atten, kinderdankdienst i.s.m. Opstandingskerk en Herengrachtkerk, in de Herengrachtkerk

19.30 u.    ds. T. Jacobs en ds. A.J. van der Toorn

 

 

Zaterdag 4 november

 

Zuydtwijck

10.30 u.    pastor T. van Driel

 

 

Zondag 5 november

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. D. Verboom, m.m.v. de Leidse Cantorij

11.45 u.    oecumenische studentendienst, ds. J. Delhaas

Marekerk

10.00 u.    ds. A.J. van der Toorn

17.00 u.    ds. P.J. Visser, Amsterdam

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema en mw. pastor J.C. de Klerk, Allerzielen

Antoniuskerk

9.15 u.      mw. pastor E. den Herder-Michielsen

De Regenboog

10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst en ds. H. Snoek, Allerheiligen/Allerzielen, m.m.v. het Regenboogkoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    geen dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    J.B. la Grouw

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    mevr. J.K. Borreman-la Fleur, Leiderdorp

Overrhyn

10.30 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

LUMC

10.00 u.    ds. A.J. Hammer

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel

 

 

Maandag 6 november

 

Haagwijk

15.00 u.    pastor T. van Driel

 

 

Woensdag 8 november

 

Schouwenhove

14.30 u.ds. G.J. Venema

 

 

Zondag 12 november

 

Deurcollecte: door de wijken te bepalen doel

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. J. van den Berg, Voorhout

11.45 u.    oecumenische studentendienst, mw. R. Goldbach

Marekerk

10.00 u.    ds. L. Hoftijzer, Rijnsburg 

19.00 u.    ds. T. Jacobs e.a., vesper binnenstadsgemeenten

Vredeskerk

10.00 u.    mw. ds. M. Driessen

Antoniuskerk

10.00 u.    mw. ds. E.M. Ezinga, zendingsdienst m.m.v. een familiekoor

De Regenboog

10.00 u.    ds. H. Snoek, Heilig avondmaal

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    N. Schoorl

Waalse Kerk

10.30 u.    ds. D. Ribs

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    geen dienst

Overrhyn

10.30 u.    ds. G.J. Venema

LUMC

10.00 u.    pastor J.H.S. Evers

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    geen dienst

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

10.15 u.    mw. ds. A Roding-Schilt (met tolk)          

Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen

met een verstandelijke beperking

15.00 u     pastor S. Poppe – Rienks, Oegstgeest

 

 

Zaterdag 18 november

 

Zuydtwijck

10.30 u.    mw. ds. M.J. Wassenaar

 

 

Zondag 19 november

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. D. Verboom

11.45 u.    oecumenische studentendienst, mw. ds. K. van den Broeke

Marekerk

10.00 u.    ds. T. Jacobs

17.00 u.    ds. F.J. van Harten, Scheveningen

19.30 u.    ds. N.M. Tramper, Gouda, alphadienst

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

9.15 u.      ds. B.J.W. Schelhaas, Heilig Avondmaal 

 De Regenboog

10.00 u.    T. Snepvangers, m.m.v. theater Geurend Hooi

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    geen dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    J.B. la Grouw

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    R. Rus, Oegstgeest

Overrhyn

10.30 u.    T. v.d. Linde, Katwijk

LUMC

10.00 u.    pastor H. van Breukelen

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, concert

 

 

Maandag 20 november

 

Haagwijk

15.00 u.    mw. ds. M.J. Wassenaar

 

 

Zondag 26 november

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen  

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. J. Korf, Den Haag, gedachtenisdienst, Heilig Avondmaal

11.45 u.    oecumenische studentendienst, J.B. Opschoor en ds. H.E. Schouten (liturg)

Pieterskerk

19.00 u.    ds. A.C. Kooijman, cantatedienst

Marekerk

10.00 u.    ds. T. Jacobs

17.00 u.    ds. E. van den Ham, Zoetermeer

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema, Schrift en Tafel

Antoniuskerk

10.00 u.    mw. ds. E.M. Ezinga, gedachtenisdienst

De Regenboog

10.00 u.    ds. B.J.W. Schelhaas

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    mw. B. Heckel, Heilig Avondmaal

Waalse Kerk

10.30 u.    ds. D. Ribs

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    geen dienst

Overrhyn

10.30 u.    mw. E. Kruyt

LUMC

10.00 u.    pastor J.H.S. Evers

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    geen dienst

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

10.00 u.    ds. A. Verburg, Oegstgeest, met tolk