Protestantse Gemeente te Leiden

Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

 

Kamer van Koophandel nr. 64671755

 

webmaster: info@leidskerkblad.nl

 


oktober

Zondag 1 oktober

 

Deurcollecte: Kerk en Israël

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. P. Verhoeff, Alkmaar

11.45 u.    oecumenische studentendienst, P. van Geest

Marekerk

10.00 u.    ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

17.00 u.    ds. T. Jacobs

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

9.15 u.      mw. pastor E. den Herder-Michielsen

De Regenboog

10.00 u.    ds. H. Snoek, doop en Heilig Avondmaal

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    geen dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    ds. D. Ribs

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest

Overrhyn

10.30 u.    C. van Rijn, Katwijk

LUMC

10.00 u.    mw. ds. M.A. de Vries

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel

Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)

dienst voor doven en horenden

10.00 u.    W. Smit

 

 

Maandag 2 oktober

 

Haagwijk

15.00 u.    pastor T. van Driel

 

 

Zaterdag 7 oktober

 

Zuydtwijck

10.30 u.    nog niet bekend

 

 

Zondag 8 oktober

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. J. Korf, Den Haag, m.m.v. de Leidse Cantorij

11.45 u.    oecumenische studentendienst, mw. ds. Chr. van den Berg-Seiffert

17.00 u.    ds. R. Crew, evensong, m.m.v. Schola Davidica

Marekerk

10.00 u.    ds. T. Jacobs

17.00 u.    ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen

Vredeskerk

10.00 u.    ds. G.J. Venema

Antoniuskerk

10.00 u.    mw. ds. E.M. Ezinga, startzondag, aansluitend Heilig Avondmaal

De Regenboog

10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst, m.m.v. het Regenboogkoor

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    mw. B. Heckel

Waalse Kerk

10.30 u.    J.B. la Grouw

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    geen dienst

Overrhyn

10.30 u.    pastor H. van Breukelen

LUMC

10.00 u.    ds. A.J. Hammer

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    geen dienst

Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen

met een verstandelijke beperking

15.00 u     ds. D. Dijk, Heilig Avondmaal

 

 

Zondag 15 oktober

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    mw. ds. M. Klokke, Den Haag

11.45 u.    oecumenische studentendienst, ds. H.E. Schouten

Marekerk

10.00 u.    ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn

17.00 u.    ds. W. Balke, Den Haag

Vredeskerk

10.00 u.    ds. J.R. Wolthaus

Antoniuskerk

9.15 u.      ds. J.C. van Dongen

De Regenboog

10.00 u.    leden geloofsgemeenschap

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    geen dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    ds. D. Ribs

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    J. van Wallinga, Leiderdorp

Overrhyn

10.30 u.    M. v.d. Linden, Katwijk

LUMC

10.00 u.    pastor H. van Breukelen

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    ds. A.C. Kooijman

Scheppingskerk Leiderdorp

gecombineerde dienst

10.00 u.    mw. ds. E. de Paauw, met tolk

 

 

Maandag 16 oktober

 

Haagwijk

15.00 u.    mw. ds. M.J. Wassenaar

 

 

Woensdag 18 oktober

 

Schouwenhove

14.30 u.mw. pastor J.C.  de Klerk

 

 

Zaterdag 21 oktober

 

Zuydtwijck

10.30 u.    mw. E. Kruyt

 

 

Zondag 22 oktober

 

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    mw. ds. E.M. Ezinga

11.45 u.    oecumenische studentendienst, mw. pastor M. Draaijers

Marekerk

10.00 u.    ds. J. Quist, Scheveningen

17.00 u.    ds. T. Jacobs

Vredeskerk

10.00 u.    R.F. Prang

Antoniuskerk

10.00 u.    ds. J.M.F. Bellwinkel

De Regenboog

10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    G.W. Scholten

Waalse Kerk

10.30 u.    mw. N. Meuleman

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    geen dienst

Overrhyn

10.30 u.    mw. E. Kruyt

LUMC

10.00 u.    pastor J.H.S. Evers

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    geen dienst

 

 

Zondag 29 oktober

 

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers 

 

Hooglandse Kerk

10.00 u.    ds. M. den Dekker, Dordrecht

11.45 u.    oecumenische studentendienst, ds. J. Delhaas

Pieterskerk

19.00 u.    ds. L. de Leeuw, ’s-Gravenhage, cantatedienst

Marekerk

10.00 u.    ds. T. Jacobs

17.00 u.    ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen

Vredeskerk

10.15 u.    oecumenische dienst in Lutherse Kerk

Antoniuskerk

10.15 u.    oecumenische dienst in Lutherse Kerk

De Regenboog

10.00 u.    oecumenische dienst in Lutherse Kerk

Evangelisch-Lutherse Kerk

10.15 u.    oecumenische dienst

Waalse Kerk

10.30 u.    J.B. la Grouw

Zorgcentrum Groenhoven

10.15 u.    geen dienst

Overrhyn

10.30 u.    mw. ds. M. Driessen

LUMC

10.00 u.    mw. ds. H.C. Pasterkamp

Alrijne Ziekenhuis Leiden

10.15 u.    pastor H. van Breukelen

Scheppingskerk Leiderdorp  (kapelzaal)

10.00 u.    mw. B. Breugem-Berghuis (met tolk)