http://protestantsegemeenteleiden.nl/college_van_kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

 

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om - in overleg met de Algemene Kerkenraad - te zorgen voor

 

- de geldwerving

- het personeelsbeleid ten aanzien van kosters, organisten, kerkelijk werkers, en medewerkers van het Kerkelijk Bureau

- het beheer en de exploitatie van de kerkelijke gebouwen

 

 

 

Samenstelling

 

Het College van Kerkrentmeesters van de PgL wordt gevormd door de  ouderling-kerkrentmeesters uit de Algemene Kerkenraad en  ouderling-kerkrentmeesters (of kerkrentmeesters) die op voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad zijn benoemd.

 

Het College bestaat uit: 

S.H. van Wijlen - voorzitter

mw. drs. J. Geijtenbeek - secretaris

dr. G.J.C. van Baarle - 1e penningmeester

ing. E.P.J. van Duuren - 2e penningmeester

 

mw. E. Krijger - personeelszaken

mw. S.M. Brons-Resseler - personeelszaken

 

ir. F. Wessels - beheer gebouwen

 

mw. mr. M.J. van Vliet-de Vos - juridische zaken en ledenadministratie

mw. drs. E. Havenaar-van Buijsen mba - Actie kerkbalans en geldwerving

 

mr. ir. L. Barendregt - adviseur monumentale kerken

H. van der Vlist - adviseur duurzaamheid

J.W. van Aardenne, adviseur bouwzaken

R.J. Veldhuijzen van Zanten, adviseur bouwzaken

 

 

 

Kerkbalans digitaal

 

 

Bij de Protestantse gemeente Leiden is het ook mogelijk digitaal aan de Actie Kerkbalans mee te doen.

Gemeenteleden die zich hier voor opgeven ontvangen geen papieren toezeggingsformulier meer, maar in plaats daarvan een digitaal toezeggingsformulier. Het invullen is heel eenvoudig en voor de betaling kan gekozen worden uit automatische incasso of iDEAL. Kerkbalans digitaal bespaart aanzienlijk op het werk van de vrijwilligers én op de kosten.

 

 

Wilt u ook meedoen met Kerkbalans digitaal? Stuur dan een e-mail naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl.

 

 

Contact

 

Het College wordt ambtelijk ondersteund door het Kerkelijk Bureau.

 

adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden

tel.: 071 - 5764145

e-mail: om een e-mail te sturen aan het College van Kerkrentmeesters kunt u gebruik maken van het formulier achter de knop Contact in de bovenbalk van deze website.

 

bankrekeningnr.: NL78 INGB 0000041878 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leiden

Kerkbalans rekeningnr.: NL92 INGB 0000121554 t.n.v. Aktie Kerkbalans PGL

 

De Protestantse gemeente te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64671755.