Gebruik van de Givt app


Sinds 2020 wordt de Givt app gebruikt voor de digitale collectes in de verschillende geloofsgemeenschappen van de Protestantse Gemeente te Leiden. Door het Kerkelijk Bureau is gesignaleerd dat er een verschuiving van de opbrengsten is opgetreden naar de Diaconie, wat het College van Kerkrentmeesters hierbij graag onder de aandacht brengt.

We willen een paar observaties met u delen:

· We zijn als College van Kerkrentmeesters dankbaar dat het geven aan collectes niet door de Coronaomstandigheden beïnvloed is maar dat de opbrengsten juist hoger zijn geworden: de opbrengsten zijn in 2020 gestegen met 1,1% ten opzichte van 2019 naar bijna € 135.000. Ruim € 57.000 hiervan kwam via de Givt app binnen.

· De verdeling van de hoogte van de opbrengst per collecte is verschoven naar de 1e collecte, (bestemd voor diaconale doelen), waarschijnlijk doordat niet iedereen weet hoe de 2e (bestemd voor Pastoraat) en 3e collecte (bestemd o.a. voor onderhoud gebouwen en diverse doelen) in Givt gedaan moet worden. De opbrengst voor de Diaconie is ten opzichte van 2018 en 2019 gestegen met ongeveer 50%, terwijl de opbrengst voor de 2e en 3e collecte met ongeveer 20% is gedaald. Hieronder zie je hoe je in Givt aan 3 collectes kunt geven.

· De kosten van de collectes via Givt bedragen ruim 5% van de opbrengst, wat overigens vergelijkbaar is met het verwerken van contant geld. We gaan in de komende maanden kijken naar een goedkopere oplossing, die wellicht in het volgende seizoen (2021/2022) kan worden ingevoerd. Heeft u hier ideeën over, laat het weten aan Jan Geluk (jan.j.geluk@gmail.com).

Collectebonnen

Mocht u een voorraad collectebonnen in uw bezit hebben waar u iets mee wilt, neem dan contact op om het Kerkelijk Bureau, tel. 071-5764145 of info@kerkelijkbueauleiden.nl