Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 is weer van start gegaan. De giften via Actie Kerkbalans worden gebruikt om lopende en aankomende projecten te behouden of te beginnen. Ook om de bestaande uitgaven zoals pastoraal werk. eredienst en onderhoud Kerkgebouwen, te bekostigen. In de folder Actie Kerkbalans PgL (Protestantse gemeente te Leiden) leest u meer.

Mocht u geen toezeggingsformulier ontvangen hebben of deze kwijt zijn dan kunt u deze hierbij downloaden: Toezeggingsformulier.

Het toezeggingsformulier kunt u gratis sturen naar:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Leiden
Antwoordnummer 10458
2300WB LEIDEN