protestantsegemeenteleiden.nl
Home Diensten Geschiedenis Contact Nieuws Downloads Webwinkel

Zoeken…

Kerkelijk Bureau
Medewerkers
Algemene Kerkenraad
Leids Kerkblad
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
ANBI
Gebouwen
Wijkgemeenten
Videopresentaties
Bijzonder Kerkenwerk
Links
Protestantse Gemeente te Leiden
Van Vollenhovenkade 22
2313 GG LEIDEN

tel: 071 5764145

Kamer van Koophandel nr. 64671755

webmaster: info@leidskerkblad.nl

protestantsegemeenteleiden.nl > Home > Wijkgemeenten
Wijkgemeenten

De PgL kent vijf wijkgemeenten. De wijkgemeenten beheren ieder hun eigen website. Daarop vindt u informatie over de organisatie en het werk van de wijken.

De Vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE), de Vrijzinnige Protestanten (VVP), de Eglise Réformée Wallonne, alle drie verbonden met de PGL maar wel zelfstandig, en de geheel zelfstandige Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden geven ook via hun eigen website informatie over het reilen en zeilen van hun gemeenschap.

Hieronder vindt u de belangrijkste contactinformatie van deze (wijk)gemeenten. Via de links kunt u doorklikken naar de afzonderlijke websites.

Leidse Binnenstadsgemeente

predikant: ds. J. Korf, tel. 06 46017788, e-mail: jacobkorf@ziggo.nl

secretariaat: Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden
scriba: M. Dijkstra, tel.: 06 25275203, scribalbg@gmail.com
penningmeester: mw G.G. Betgen-Vroomans
bankrekeningnr.: NL30 INGB 0000 111806 t.n.v. penningmeester Binnenstadsgemeente; doel s.v.p. vermelden

wijkkerk: Hooglandse Kerk, Nieuwstraat/Middelweg, Leiden
wijkgebouw: Het Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD Leiden

koster/beheerder: R. Hartsuiker, tel. 071 5149636, info@hooglandsekerk.com

website wijkgemeente: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

website Hooglandse Kerk: www.hooglandsekerk.com

Hervormde Marewijkgemeente

predikant: ds. T. Jacobs, tel. 071 8870207, jacobs@marekerk.nl

scribaat: Herman ten Hove (ouderling/scriba), André en Marijke Maaskant (uitvoerend scriba), scriba@marekerk.nl

penningmeester: P. Jasperse, tel. 071 5610122, penningmeester@marekerk.nl
bankrekeningnr.: NL62 INGB 0001 720266 t.n.v. Hervormde Marewijkgemeente

wijkkerk: Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, tel. 071 5121208

wijkgebouw: Marehuis, Oude Vest 61, 2312 XS Leiden
beheerder kerk en wijkgebouw: P. Breedijk, tel. 06 57721473

website: www.marekerk.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk

pastores: mw. M. Hoogervorst (RK), pastoraal werker, tel. 06 20552458, pastor.regenboog@gmail.com

wijkkerkenraad: P.J. van den Broek, voorzitter (henr.broek@planet.nl); J. Langeveld, scriba (jokelangeveld47@gmail.com);

Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (AKM): P. Pouw (voorzitter); E.M. Korbee-Van Hille, secretaris (ester.korbee@ziggo.nl);

Rekeningnr.: NL70 INGB 0002 581191 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, Leiden
kerkelijk centrum: De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden, tel. 071 5212858, beheerder@kcregenboog.nl

website: www.deregenboogmerenwijk.nl

Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Predikant: dr. G.J. Venema, 071 5137919, dominee@venema.eu
Kerkelijk werker: mw. J.C. de Klerk, 06 38709440, jorinedeklerkpgl@kpnmail.nl
Scriba: B. van Velzen, 071 5132551, b.vanvelzen@ziggo.nl

Postadres: Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden

Bankrekening: Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding, NL32 INGB 0008 2855 72

Kerkgebouw: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, 071 – 5142317; Koster-beheerder: Henk Holswilder, 06 23784315, hholswilder@hotmail.com

Wijkcentrum: De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 2332 JC, 071 – 7851276; Beheerder: José van het Veld, 06 51875994, dewijkplaatsleiden@gmail.com

Website en kerkdiensten online: www.deverbindingleiden.nl

Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

predikant: mw. ds. E.M. Ezinga, tel. 06 23490429; e-mail dsellisezinga@gmail.com
ouderenpastor: mw. drs. E. den Herder-Michielsen, tel. 071 5615094, e-mail ellydenherder@gmail.com

scriba: mw. T. van Berkum, tel. 071 8893536
penningmeester: mw E.T. van der Vlist-Zandstra, tel. 071 5790677

bankrekeningnr.: NL51 INGB 0000 534930 t.n.v. penningmeester Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

wijkkerk: Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11, 2321 TS Leiden

Wijkcentrum: ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269, 2331 JD Leiden

website: http://leidenzuidwest.protestantsekerk.net

Leidse Studenten Ekklesia

secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden, tel. 071 5134558 (werkdagen van 09.30-12.00 uur), info@ekklesialeiden.nl

studentenpastores:
Rob van Waarde (PKN), tel. 06 41935997, robvanwaarde@gmail.com
Walther Burgering (RK), tel. 06 29562865, waltherburgering2013@gmail.com

participantenpastor:
Christiane van den Berg-Seiffert, tel. 071 5125137, christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

Vereniging LSE:
Ronald Meester, voorzitter (voorzitter@ekklesialeiden.nl),
Ariena van Poppel, vice-voorzitter, (vice-voorzitter@ekklesialeiden.nl),
Rob van den Boom, secretaris (secretaris@ekklesialeiden.nl), Flip van Hoven, penningmeester (penningmeester@ekklesialeiden.nl)

rekeningnrs:
NL66 INGB 0004 819829 t.n.v. Vereniging LSE (voor bijdragen t.b.v. het werk van de LSE)
NL42 INGB 0003 313366 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE te Leiden (voor diaconale giften)

websites: www.ekklesia.leidenuniv.nl, www.ekklesialeiden.nl, www.rapenburg100.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente

kerkelijk werker: Barbara Heckel MA, tel. 023 – 544525
consulent: drs. S. van Kammen
voorzitter kerkenraad/kerkrentmeester: mw. G. Graner-Bijma, tel. 0252 414887, m.g.graner@hetnet.nl
secretaris kerkenraad: mw C.C. Pet-Vonk, tel. 071 – 5762782, carlap@tiscali.nl
bankrekeningnrs: NL14 INGB 0000 103946 en NL63 ABNA 0451 024303 t.n.v. ELG Leiden
kerk en consistorie: Hooglandsekerkgracht 26 en 28, 2312 HV Leiden,ev.luth.kerk@zonnet.nl

website:www.luthersekerkleiden.nl

Eglise Réformée Wallonne

pasteur consulent: ds. H. Out (Eglise wallonne de La Haye, tel. 06 44948059, hartman.out@tele2.nl
président du consistoire: A. Vletter, a_flzn_vletter@hotmail.com
diaconie: Kumi Tempeld, diacleyde@gmail.com
trésorie: F.E.H. van Egmond, 2313 SJ Leiden
comptes de l’Eglise: NL46 ABNA 0451 267303 et NL72 INGB 0005 370099 au nom de ‘Eglise wallonne de Leyde à Leiden’
temple: Breestraat 62, 2311 CS Leiden, tél. 071 5134139
salle loeber: Breestraat 62, 2311 CS Leiden
secretariaat: Breestraat 64, 2311 CS Leiden, eglisewallonne.leyde@gmail.com
marguillier et organiste: Erik van Bruggen, tél. 071 5177533, erikvanbruggen@ziggo.nl

secretariat: eglisewallonne.leyde@gmail.com

site web: www.eglisewallonne.vze.com
facebook: eglise wallonne leiden

Vrijzinnige Protestanten

pastoraal werker en coördinator activiteiten: mw. G. Kooijman-van Andel, tel. 06 18392604, gerriekooijman@planet.nl
secretariële ondersteuning: mw. S. Nielen, tel. 071 5156187, e-mail: snielen@xs4all.nl
bankrekeningnr.: NL73 ABNA 0644 3486 15

website: www.nieuwvrijzinnig.nl
e-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl

Home – Pagina afdrukken – Mail pagina – Contact – Sitemap
Nieuws
Actie Kerkbalans 2018
29 december 2017 Meer informatie over Actie Kerkbalans 2018 kunt u vinden in de brochure.
Begrotingen Diaconie en P.g.L. 2018 vanaf 21 januari ter inzage
11 december 2017 De Begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden en de Begroting 2018 van de PgL zijn in eerste…
Vesperdienst | Hooglandse Kerk
31 oktober 2017 Correctie: in het Leids Kerkblad staat de locatie van de vesperdienst van 12 november niet eenduidig vermeld. Deze zal p…

Hosting CO2 Neutral
MoveNext – Latus