Kerkelijk bureau:
Vanwege de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is het Kerkelijk Bureau per direct gesloten voor bezoekers. Vooralsnog zijn de medewerkers telefonisch wel gewoon bereikbaar op 071-5764145. Zodra de situatie versoepelt zullen we dat uiteraard bekend maken.

Diensten en kerkelijke gebouwen:
De Protestantse gemeente te Leiden heeft, gelet op de landelijke richtlijn in verband met het Corona-virus, de adviezen van de PKN en van de Classis Leiden, besloten tot 1 juni 2020 geen openbare kerkdiensten te houden. De kerkgebouwen zijn ook voor openbare bijeenkomsten gesloten.

De digitale diensten vanuit de verschillende wijkgemeenten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl
Daarnaast worden er vanuit verschillende wijken livestream uitzendingen van de kerkdiensten uitgezonden.
U kunt de link vinden via de website van de betreffende wijkgemeente:
– Voor de Leidse Binnenstadsgemeente via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
– Voor de Protestantse Marekerkgemeente via www.marekerk.nl
– Voor de Protestantse wijkgemeente de Verbinding via www.deverbindingleiden.nl
– Voor de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest via www.pgleidenzuidwest.nl
– Voor de Oecumenische geloofsgemeenschap de Merenwijk via www.deregenboogmerenwijk.nl

De diensten van afgelopen zondag kunt u hier terug zien.

TV-uitzendingen:
Unity.nu gaat iedere zondag een dienst uitzenden via de Regionale televisie.
We zijn druk bezig met de laatste afstemmingen. Vanaf zondag 22 maart zal er een kerkdienst van de Protestantse gemeente te zien zijn bij Unity.
Er zal verder een roulatieschema gemaakt worden per wijkgemeente de diensten worden uitgezonden om 10u en om 17u.

In de regio Leiden is Unity.NU te ontvangen via:
• Ziggo Digitaal kanaal 40 en analoog kanaal 45
• KPN, XS4ALL, Telfort met de witte afstandsbediening kanaal 1412
• Telfort met de zwarte afstandsbediening, XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte en Lybrandt kanaal 2138.
• Via Tele2 kun je naar Unity.NU kijken via het Tele2 hoofdmenu.
Uiteraard is Unity.nu ook te kijken via Internet (www.unity.nu)

Collecten:
Uw bijdrage aan de collecten is van groot belang. Ook voor de PGL lopen in deze hectische tijden de kosten gewoon door en staan we voor onbekende uitdagingen. Graag uw bijdrage aan de collecte uitsluitend overmaken naar bankrekeningnummer NL71 INGB 0678 6510 94ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. datum van de dienst en de naam van de wijkgemeente.
De collecteopbrengsten die in de periode vanaf 15 maart binnenkomen zullen voor 50% ten gunste komen van de diaconie en voor 50% ten gunste van de Protestantse gemeente te Leiden.