Zaterdag 2 december

 
Zuydtwijck
10.30 u.    pastor T. van Driel
 

Zondag 3 december – Eerste Advent

 
Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.    ds. A.C. Kooijman, m.m.v.de Leidse Cantorij
11.45 u.    oecumenische studentendienst, R. Meester
Marekerk
10.00 u.    proponent K.J. Mulder, Amersfoort, jeugddienst
17.00 u.    ds. T. Jacobs, voorbereiding Heilig Avondmaal
Vredeskerk
10.00 u.    ds. G.J. Venema
Antoniuskerk
9.15 u.      mw. ds. E.M. Ezinga
De Regenboog
10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst, m.m.v. het Regenboogkoor
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.    geen dienst
Waalse Kerk
10.30 u.    ds. D. Ribs
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest
Overrhyn
10.30 u.    mw. S. Poppe-Rienks, Oegstgeest
LUMC
10.00 u.    mw. ds M.A. de Vries
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.    geen dienst
 
Maandag 4 december
Haagwijk
15.00 u.    pastor T. van Driel
 
Woensdag 6 december
Schouwenhove
14.30 u.    ds. J. M. F. Bellwinkel
 
Donderdag 7 december
Vredeskerk
19.30 u. oecumenisch avondgebed, dienst in de Lutherse Kerk
 
Vrijdag 8 december
Robijnhof
14.30 u.     ds. G.J. Venema
 

Zondag 10 december – Tweede Advent

 
Deurcollecte: landelijk pastoraat  
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.     ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg
11.45 u.     C. van den Berg
Marekerk
10.00 u.     ds. T. Jacobs, Heilig Avondmaal
17.00 u.     ds. T. Jacobs, dankzegging Heilig Avondmaal
Vredeskerk
10.00 u.     ds. G.J. Venema
Antoniuskerk
10.00 u.     mw. ds. M. Driessen    
De Regenboog
10.00 u.     ds. H. Snoek, Heilig Avondmaal
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.     mw. B. Heckel        
Waalse Kerk
10.30 u.    
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.     geen dienst
Overrhyn
10.30 u.     pastor H. van Breukelen      
LUMC
10.00 u.     ds. A.J. Hammer
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.     pastor H. de Groot   
Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)
dienst voor doven
10.00 u.     W. Pantjes    
Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen
met een verstandelijke beperking
15.00 u       pastor R. van Dijk, kerstviering
 
Donderdag 14 december
Vredeskerk
19.30 u. oecumenisch avondgebed, dienst in de Lutherse Kerk
 
Vrijdag 15 december
Vredeskerk
16.00 u  mw. pastor J.C. de Klerk, kerstbijeenkomst ouderen