De Protestantse gemeente te Leiden heeft, gelet op de landelijke richtlijn in verband met het Corona-virus, de adviezen van de PKN en van de Classis Leiden, besloten tot 1 juni 2020 geen openbare kerkdiensten te houden. De kerkgebouwen zijn ook voor openbare bijeenkomsten gesloten.

Er worden in meerdere PgL gemeenten digitale kerkdiensten gehouden, u kunt dit terugvinden via kerkomroep. De diensten van geloofsgemeenschappen zijn te zien via de site van de geloofsgemeenschap.


Diensten

Op deze pagina vindt u per maand een overzicht van de diensten die worden gehouden in de Protestantse gemeente te Leiden, de Eglise Réformée Wallonne, de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten, en de Leidse ziekenhuizen en verpleeghuizen.