Downloads

Vanaf deze pagina kunt u documenten downloaden zoals de begrotingen van de Protestantse gemeente te Leiden, de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden en de sinds december 2009 verschenen nummers van het Leids Kerkblad.

Actie Kerkbalans 2018

In de brochure kunt u meer informatie vinden over Actie Kerkbalans 2018 in Leiden.

Cursus Bijbels-Hebreeuws

Sinds 2013 geeft ds. Piet Warmenhoven met veel plezier en tot grote tevredenheid van zijn cursisten cursussen Bijbels-Hebreeuws. Dit jaar wil hij starten met een nieuwe (beginners)groep. Bij het tabblad Downloads op deze website vindt u een uitgebreide toelichting op de cursussen en de (on)bevoegdheden van de cursusleider.

De cursus zal – zo goed als zeker – gegeven worden op woensdagavond van 19.00 – 21.30 uur (of eventueel van 19.30 – 22. uur) in De Wijkplaats, Topaaslaan23 in Leiden.

Informatieblad cursus Bijbels-Hebreeuws

Aktie Kerkbalans 2016 PgL

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2016 toe. Ook dit jaar wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk u persoonlijk en – heel concreet dit jaar – waard is. Onze gemeente wordt kleiner, maar wél vitaler en aantrekkelijker. Wij hopen dat veel van onze voornemens voor een kleinere vitale gemeente, die we in dit nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

De bijdrage uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Via deze bijdrage kunnen wij een belangrijk deel van al ons werk financieren. Met de bijdrage uit de actie Kerkbalans kunnen de kosten voor predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten financieren. Juist in deze tijd van economische onzekerheid kan de kerk van extra waarde zijn. De recente berichtgevingen over de economische crisis zijn weer licht optimistisch. Daarom durven wij het aan u te vragen om zo mogelijk een extra financiële inspanning te leveren. Ieder jaar zijn we onder de indruk hoe genereus u bent. Doet u ook dit jaar weer mee ? Uw antwoord zien wij met dankbaarheid tegemoet.

Op bijna alle adressen wordt het antwoord op ‘Kerkbalans’ persoonlijk bezorgd en ook weer opgehaald …….maar als de envelop vóór 1 februari niet bij u opgehaald is, dan kunt u deze sturen naar: Kerkelijk Bureau, Antwoordnummer 10458, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig).

Mijn kerk inspireert