Downloads

Vanaf deze pagina kunt u documenten downloaden zoals de begrotingen van de Protestantse gemeente te Leiden, de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden en de sinds december 2009 verschenen nummers van het Leids Kerkblad.

 

Actie Kerkbalans 2018

In de brochure kunt u meer informatie vinden over Actie Kerkbalans 2018 in Leiden.