Leids Kerkblad

De Algemene Kerkenraad heeft mede vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), besloten om bezoekers niet langer de gelegenheid te bieden reeds verschenen nummers via deze site te downloaden.

Momenteel wordt onderzocht of dit in de toekomst wel voor leden van de PgL gerealiseerd kan worden.