Medewerkers

Bij de Protestantse gemeente te Leiden zijn 15 predikanten en pastoraal medewerkers in dienst. Hieronder vindt u hun portretten en contactgegevens.

mw. dr. Chr. van den Berg – Seiffert
Leidse Studenten Ekklesia
participantenpastor
tel.: 071 5125137
e-mail: christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

pastor W. Burgering
Leidse Studenten Eklesia
studentenpastor (RK)
tel. 06 29562865
e-mail: waltherburgering2013@gmail.com

mw. ds. E.M. Ezinga
Protestantse wijkgemeente Leidenzuidwest
tel.: 06 23490429
e-mail: dsellisezinga@gmail.com

mw. B. Heckel MA
Evangelisch-Lutherse Gemeentekerkelijk werker
tel.: 023 – 5444252
e-mail: evluthkw@xs4all.nl

mw. E. den Herder-Michielsen
Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest
ouderenpastor
tel. 071 – 5615094
e-mail: ellydenherder@gmail.com

mw. pastor M. Hoogervorst
Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk
tel. 06 20551458
e-mail: hoogerv2@xs4all.nl

ds. T. Jacobs
Hervormde Marewijkgemeente
tel.: 071 – 8870207
e-mail:jacobs@marekerk.nl

ds. M. Klokke
Leidse Binnenstads Gemeente
tel. 06 48228505
e-mail: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

mw. G. Kooijman-van Andel
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
pastoraal werker
tel. 06 18392604
e-mail: gerriekooijman@planet.nl

mw. J. Schoonwater
Diaconie
diaconaal werker
tel.: 071 – 5144965
e-mail:jschoonwater@debakkerijleiden.nl

T. Snepvangers (RK)
Diaconie
Diaconaalwerker / coördinator
tel.: 071 5144965
e-mail: tonsnepvangers@debakkerijleiden.nl

dr. G.J. Venema
Geloofsgemeenschap De Verbinding
tel.: 071 5137919
e-mail:dominee@venema.eu

ds. R. van Waarde
Leidse Studenten Ekklesia
studentenpastor
tel.: 06 41935997
e-mail: robvanwaarde@gmail.com