Wijkgemeenten

De PgL kent vijf wijkgemeenten. De wijkgemeenten beheren ieder hun eigen website. Daarop vindt u informatie over de organisatie en het werk van de wijken.

De Vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE), de Vrijzinnige Protestanten (VVP), de Eglise Réformée Wallonne, alle drie verbonden met de PGL maar wel zelfstandig, en de geheel zelfstandige Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden geven ook via hun eigen website informatie over het reilen en zeilen van hun gemeenschap.

Hieronder vindt u de belangrijkste contactinformatie van deze (wijk)gemeenten. Via de links kunt u doorklikken naar de afzonderlijke websites.

Leidse Binnenstadsgemeente

predikant: ds. M. Klokke, tel.: 06 48228505
e-mail: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

secretariaat: Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden

scriba: A. Hamoen , tel. 06-15214395, scribalbg@gmail.com

penningmeester: M.A. Rouw

bankrekeningnr.: NL30 INGB 0000 111806 t.n.v. penningmeester Binnenstadsgemeente; doel s.v.p. vermelden

wijkkerk: Hooglandse Kerk, Nieuwstraat/Middelweg, Leiden

wijkgebouw: Het Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD Leiden

koster/beheerder: R. Hartsuiker, tel. 071 5149636, info@hooglandsekerk.com 

website wijkgemeente: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl 

website Hooglandse Kerk: www.hooglandsekerk.com

Protestantse Marewijkgemeente

predikant: ds. T. Jacobs, tel. 071 8870207, jacobs@marekerk.nl

Scribaat: Oude Vest 61, 2312 XS  Leiden, 071-8876957, marekerk@gmail.com

penningmeester: M.A. in ‘t Veld, tel. 071-5176607 ,penningmeester@marekerk.nl

bankrekeningnr.: NL62 INGB 0001 720266 t.n.v. Hervormde Marewijkgemeente

wijkkerk: Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, tel. 071 5121208

wijkgebouw: Marehuis, Oude Vest 61, 2312 XS Leiden, tel. 071-5120722

beheerder kerk en wijkgebouw: P. Breedijk, tel. 06 57721473

website: www.marekerk.nl

Sept. 2019: De Marekerkgemeente is op zoek naar een nieuwe jeugdwerker. Meer informatie? Zie https://protestantsegemeenteleiden.nl/nieuws/vacature-jeugdwerker-marekerk/

Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk

pastores: ds. Mirjam Buitenwerf, pastor, ds.regenboog@gmail.com
W.E.M. Hoogendoorn (RK), pastoraal werker , tel. 06-51980888, pastor.regenboog@gmail.com

wijkkerkenraad: P.J. van den Broek, voorzitter (henr.broek@planet.nl); J. Langeveld, scriba (jokelangeveld47@gmail.com);

Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (AKM): P. Pouw (voorzitter); E.M. Korbee-Van Hille, secretaris (ester.korbee@ziggo.nl);

Rekeningnr.: NL70 INGB 0002 581191 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, Leiden

kerkelijk centrum: De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden, tel. 071 5212858, beheerder@kcregenboog.nl

website: www.deregenboogmerenwijk.nl

Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Predikant: dr. G.J. Venema, tel. 071 5137919, e-mail: dominee@venema.eu
Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat: Mw. J.C. de Klerk, tel. 06 38709440, e-mail: pastorjorinedeklerk@gmail.com
Scriba: Marja van Male scriba@deverbindingleiden.nl, tel. 06-18048363

Postadres: Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden

Bankrekening: Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding, NL32 INGB 0008 2855 72

Kerkgebouw: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, 071 – 5142317; Koster-beheerder: Henk Holswilder, 06 23784315, beheerderkoster@gmail.com

Wijkcentrum: De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 2332 JC, 071 – 7851276; Beheerder: José van het Veld, 06 51875994, dewijkplaatsleiden@gmail.com

Website en kerkdiensten online: www.deverbindingleiden.nl

Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

 

predikant: mw. ds. E.M. Ezinga, tel. 06 23490429, e-mail: dsellisezinga@gmail.com

Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat: mw. J.C. de Klerk, tel. 06 38709440, e-mail: pastorjorinedeklerk@gmail.com

scriba: mw. T. van Berkum, tel. 071 8893536

penningmeester:

bankrekeningnr.: NL51 INGB 0000 534930 t.n.v. penningmeester Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

wijkkerk: De Pelgrim, Apollotoren 2, 2324 DR Leiden

Wijkcentrum: ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269, 2331 JD Leiden

website: http://leidenzuidwest.protestantsekerk.net 

Ekklesia Leiden

secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden, tel.

071 5134558 (werkdagen van 09.30-12.00 uur),info@ekklesialeiden.nl

studentenpastores:

Rob van Waarde (PKN), tel. 06 41935997,robvanwaarde@gmail.com

Vacature

participantenpastor:

Christiane van den Berg-Seiffert, tel. 071            5125137, christianevandenberg@ekklesialeiden.nl

Vereniging Ekklesia Leiden:

Ronald Meester, voorzitter (voorzitter@ekklesialeiden.nl),

Sytske Visser, secretaris  (secretaris@ekklesialeiden.nl), Flip van Hoven, penningmeester (penningmeester@ekklesialeiden.nl)

rekeningnrs:

NL66 INGB 0004 819829 t.n.v. Vereniging LSE (voor bijdragen t.b.v. het werk van de LSE)

NL42 INGB 0003 313366 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE te Leiden (voor diaconale giften)

websites: Vereniging Ekklesia Leiden www.ekklesialeiden.nl, Studentenpastoraat www.rapenburg100.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente

kerkelijk werker: Barbara Heckel MA, tel. 023 – 544525

consulent: drs. S. van Kammen

voorzitter kerkenraad/kerkrentmeester: mw. G. Graner-Bijma, tel. 0252 414887, m.g.graner@hetnet.nl

secretaris kerkenraad: mw C.C. Pet-Vonk, tel. 071 – 5762782, carlap@tiscali.nl

bankrekeningnrs: NL14 INGB 0000 103946 en NL63 ABNA 0451 024303 t.n.v. ELG Leiden

kerk en consistorie: Hooglandsekerkgracht 26 en 28, 2312 HV Leiden,ev.luth.kerk@zonnet.nl

website: www.luthersekerkleiden.nl

 

 

Eglise Réformée Wallonne

pasteur consulent: ds. H. Out (Eglise wallonne de La Haye, tel.06 44948059, hartman.out@tele2.nl

président du consistoire: A. Vletter, a_flzn_vletter@hotmail.com

diaconie: Kumi Tempels-Moeshart, diacleyde@gmail.com

trésorerie: F.W.A. Tempels, 2316 DS 18.

comptes de l’Eglise: NL46 ABNA 0451 267303 et NL72 INGB 0005 370099 au nom de ‘Eglise wallonne de Leyde à Leiden’

temple: Breestraat 62, 2311 CS Leiden, tél. 071 5134139

salle loeber: Breestraat 62, 2311 CS Leiden

secretariaat: Breestraat 64, 2311 CS Leiden, eglisewallonne.leyde@gmail.com

marguillier et organiste: Erik van Bruggen, tél. 071 5177533, erikvanbruggen@ziggo.nl

secretariat: eglisewallonne.leyde@gmail.com

site web: www.eglisewallonne.vze.com

facebook: eglise wallonne leiden

Vrijzinnige Protestanten

pastoraal werker en coördinator activiteiten: mw. G. Kooijman-van Andel, tel. 06 18392604, gerriekooijman@planet.nl

secretariële ondersteuning: mw. S. Nielen, tel. 071 5156187, e-mail: snielen@xs4all.nl

bankrekeningnr.: NL73 ABNA 0644 3486 15

website: www.nieuwvrijzinnig.nl

e-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl