Maandag 1 januari – Nieuwjaar

 
Deurcollecte: eigen wijkkas
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.     ds. J. Korf, Den Haag
Marekerk
10.30 u.     ds. T. Jacobs
 
Zaterdag 6 januari
Zuydtwijck
10.30 u.     pastor T. van Driel
 

Zondag 7 januari

 
Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen     
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.     ds. R. Lanooy, Den Haag
11.45 u.     D. van Veen
Marekerk
10.00 u.     ds. D.M. van de Linde, Rotterdam               
17.00 u.     ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Vredeskerk
10.00 u.     ds. G.J. Venema, nieuwjaar wensen
Antoniuskerk
9.15 u.      mw. ds. E.M. Ezinga
 De Regenboog
10.00 u.     nog niet bekend
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.     geen dienst 
Waalse Kerk
10.30 u.     nog niet bekend
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.     nog niet bekend
Overrhyn
10.30 u.     R. Leydekker          
LUMC
10.00 u.     ds. A.J. Hammer
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel    
Scheppingskerk Leiderdorp
Gecombineerde dienst
10.00 u.    nog niet bekend
 
Maandag 8 januari
Haagwijk
15.00 u.     pastor T. van Driel
 

Zondag 14 januari

 
Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers     
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.     mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen
11.45 u.     D. van Rijn
Marekerk
10.00 u.     ds. T. Jacobs, bevestiging ambtsdragers
17.00 u.     ds. J. Quist, Scheveningen
Vredeskerk
10.00 u.     ds. G.J. Venema
Antoniuskerk
10.00 u.     mw. pastor E. den Herder-Michielsen
De Regenboog
10.00 u.     mw. pastor M. Hoogervorst
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.     mw. B. Heckel        
Waalse Kerk
10.30 u.     nog niet bekend
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.     nog niet bekend
Overrhyn
10.30 u.     ds. G. Smaling, Oegstgeest
LUMC
10.00 u.     pastor J.H.S. Evers
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.     geen viering      
Scheppingskerk Leiderdorp
Gecombineerde dienst
10.00 u.      nog niet bekend
Dorpskerk Leiderdorp: dienst voor mensen
met een verstandelijke beperking
15.00 u.      nog niet bekend
 
Maandag 15 januari
Haagwijk
15.00 u.     mw. pastor E. Kruyt
 
Zaterdag 20 januari
Zuydtwijck
10.30 u.     mw. pastor E. Kruyt