1 maart – Viering Wereldgebedsdag in de Lokhorstkerk

datum: vrijdag 1 maart

tijd: 20.00 uur

plaats: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden.

‘Hoezo een vreemdeling?’ is het op Matteus 25 geïnspireerde onderwerp voor deze dienst. Dit Bijbelhoofdstuk wordt ook als evangelie gelezen.

Elk jaar is een ander land aan de beurt om de gebeden te formuleren en te zoeken naar Bijbellezingen, die bij het thema passen. Franse vrouwen hebben dit jaar de liturgie geschreven. Ze vertellen ook hoe deze teksten begrepen worden in de situatie in hun land.

Spannend en inspirerend vind ik aan de Wereldgebedsdag dat mijn christelijk geloof me tegemoet treedt in kleuren, vormen en de context van een ander land, vaak een andere cultuur. Dat zet vaak (over)bekende Bijbelteksten in een heel ander verhelderend licht. Dit jaar is dat niet zo. Frankrijk is bijna een buurland. De liturgie oogt dit jaar heel vertrouwd. West-Europa hoort (kennelijk toch) bij elkaar. Wat dit jaar wel spannend en speciaal is, dat we in de voorbereidingsgroep zelf al veel ervaring hebben met het jaarthema: ‘Vreemdeling zijn’, want we bereiden dit voor samen met mensen die of anderstalig – bijvoorbeeld Franstalig – of bi-nationaal zijn (opgegroeid). Misschien wordt dit wel een tweetalige dienst. Zo hadden we al een verhitte discussie of dit Vreemd-zijn juist weergegeven is in deze liturgie uit dat bijna-buurland. Misschien dat de Franse vrouwen toch niet zomaar een spiegelbeeld van ons zijn, maar in alle vertrouwde vormen voor een eigen omgang met de vreemdeling uitkomen?

De Waalse Kerk zou als Franstalige gemeente een heel geschikte plaats voor deze dienst zijn. Dat was ook de bedoeling. Helaas doorkruist een uitlopende renovatie van het kerkgebouw dit plan. De Doopsgezinde/Remonstrantse Gemeente in de Lokhorstkerk heeft de Wereldgebedsdag echter met open armen ontvangen en de Waalse gemeente uit de brand geholpen. Weet u dus van harte welkom in de Lokhorstkerk op vrijdag 1 maart om 20.00 uur.

Als u meer informatie wilt of iets muzikaals of financieel wilt bijdragen of in een andere vorm wilt meewerken kunt u zich wenden tot:

Barbara Heubeck-Duijts, tel. 071- 522 3403 of Francoise Weber, tel. 071- 5177 533