11 mei – Herdenking Jodenvervolging, Hooglandse Kerk

Op 11 mei vindt – om 19.00 uur – in de Hooglandse Kerk in Leiden de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging plaats.

Muzikale medewerking wordt verleend door Hester Groenleer (viool) en Matthias Havinga (piano).

Tijdens de bijeenkomst zal door een jongere van toen die slachtoffer is van de Jodenvervolging, een persoonlijk verhaal verteld worden.

De mensen die het nog kunnen navertellen, zijn de jongeren en de kinderen van toen. De jongeren van nu zullen in de toekomst de verantwoordelijkheid dragen om zoiets nooit meer te laten gebeuren. Het Beraad Jodenvervolging vraagt daarom aan iedere school voor voortgezet onderwijs in Leiden en omstreken twee of meer leerlingen naar de bijeenkomst af te vaardigen. Het is de bedoeling, dat de leerlingen een kaars ontsteken voor een vermoorde leeftijdgenoot uit Leiden en de naam van de vermoorde noemen.

Op de website van de Raad van Kerken Leiden is meer informatie beschikbaar.

De Herdenking vindt plaats in een kerkgebouw, maar is uitdrukkelijk géén kerkdienst. De Herdenking is er voor iedereen: jong en oud, Jood en niet-Jood, gelovig en ongelovig, kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.