13-27 januari – Actie kerkbalans

In de – ruime – week van 13 tot 27 januari wordt ook in Leiden de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

De bijdrage uit de jaarlijkse actie Kerkbalans is enorm belangrijk voor onze kerkelijke gemeente. Via deze bijdragen kunnen wij 50% van al ons werk financieren. Zonder deze bijdrage is een georganiseerde manier van gemeente zijn niet mogelijk.

De Actie Kerkbalans is voor de Protestantse Gemeente Leiden van vitaal belang. Van de vrijwillige bijdragen betalen wij de lasten van: onze kerk- en wijkgebouwen, onze predikanten, onze kerkelijk werkers, onze kosters, en onze organisten

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2013 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Op bijna alle adressen wordt het antwoord op ‘Kerkbalans’ persoonlijk bezorgd en ook weer opgehaald

…..maar als de envelop voor 6 februari niet bij u opgehaald is, dan kunt u deze sturen naar: Kerkelijk Bureau, Antwoordnummer 10458, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig).