14/15 november: Diaconaal Weekend in De Bakkerij

‘Jij zult mij een zorg zijn’ is het motto van het Diaconaal Weekend van 14 en 15 november 2015. Een weekend dat staat in het teken van het Laurentiusjaar van het bisdom Rotterdam.

De diaconie in onze kerken draagt al eeuwenlang zorg voor de ‘schatten van de kerk’: de kwetsbaren, armen, zieken, gevangenen en vreemdelingen. Tegen hen zegt zij: ‘Jij zult mij een zorg zijn’. Om bij die gedachte nog eens heel concreet stil te staan en inspiratie op te doen voor de diaconie in en wijkgemeenten en parochiekernen organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij tijdens dit weekend een Diaconale Impulsbijeenkomst.

Tijd: zondag 15 november 2015 van 12.00 tot 16.00

Plaats: Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c te Leiden

Ga voor het volledige programma van de bijeenkomst naar de website van De Bakkerij