15 januari 2012 – Actie Kerkbalans in Leiden

In de week van 15 tot 24 januari wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Ook in Leiden gaan honderden vrijwilligers van de Protestantse Gemeente op pad om de folder en het toezeggingsformulier te bezorgen.

Het College van Kerkrentmeesters rekent op u!