15 november – Jubileumconcert Joop Brons

Op vrijdag 15 november zal in de Hooglandse Kerk aandacht worden besteed aan het feit dat Joop Brons 60 jaar geleden werd benoemd tot organist van de Kooikapel. In 1958 werd hij vervolgens benoemd tot organist van de Hooglandse Kerk, waaraan hij tot 1999 verbonden bleef. Maar ook na zijn afscheid bleef hij actief. Nog steeds begeleidt hij de diensten van de Leidse Studenten Ekklesia en valt hij ook nog regelmatig in bij verhindering van Theo Visser in de Leidse Binnenstadsgemeente.

Na de restauratie zette hij zich in om het orgel van de Hooglandse Kerk meer in de belangstelling te plaatsen door in de zomermaanden orgelbespelingen op de zaterdagmiddag te organiseren. Ook vormde hij – daarin later bijgestaan en als dirigent opgevolgd door zijn zoon Hans – het toenmalige Jeugddienstkerkkoor om tot De Leidse Cantorij en bracht dit koor op hoog niveau.

Samen met die Leidse Cantorij en met de Schola Cantorum van de Leidse Studenten Ekklesia biedt Joop Brons met zijn orgelspel de Leidse bevolking en alle andere muziekliefhebbers een benefietconcert aan in de Hooglandse Kerk, waarmee hij zich zo verbonden weet. Ook hoboïst Han Kapaan zal zijn medewerking verlenen.

Het concert begint om 20.15 en is gratis toegankelijk. Aan de uitgang is er een collecte ten behoeve van de realisatie van het door hem zo gewenste Engelse orgel in de kerk.

Het belooft een mooi concert te worden!