16 september – bevestiging en intrede participantenpastor Leidse Studenten Ekklesia

Op zondag 16 september zal drs. C.C.L.H. van den Berg-Seiffert bevestigd worden als predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente te Leiden, met een bijzondere opdracht ten behoeve van de Vereniging Leidse Studenten Ekklesia. Het bestuur van de Vereniging LSE en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiden zijn erg blij met de komst van Christiane en nodigen alle belangstellenden uit de bevestigings- en intrededienst in de Hooglandse Kerk (Nieuwstraat/Middelweg te Leiden) bij te wonen.
De dienst begint om 11.45 uur.
De bevestiging in het ambt van predikant vindt plaats door ds. Henk Schouten. Na afloop van de dienst is er gelegenheid ds. Christiane van den Berg te feliciteren.