18 januari – Nieuwjaarsontmoeting Diaconie

Zoals elk jaar nodigen de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden en de RK Diaconie van Leiden alle belangstellenden die het werk van de diaconie een warm hart toedragen ook in 2013 weer uit voor de Nieuwjaarsontmoeting in Diaconaal Centrum De Bakkerij. U bent van harte welkom op vrijdag 18 januari van 16.30 – 18.00 uur. Ds. Ton Jacobs, predikant van de Marewijkgemeente in Leiden, zal de Nieuwjaarstoespraak houden.

De Nieuwjaarsontmoeting is dit jaar meteen ook een uitstekende gelegenheid om diaconaal werker Jacqueline Schoonwater, die op 8 februari 2013 al weer 25 jaar actief is in en vanuit De Bakkerij, te feliciteren met haar aanstaande jubileum.