22 april – herdenking Jodenvervolging

De jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging vindt plaats op

zondag 22 april, om 19.00-20.00 uur in de Hooglandse Kerk te Leiden

Tijdens deze bijeenkoms spreekt prof. dr. G.C. den Hertog, hoogleraar te Apeldoorn en eerder predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Leiden. Hij laat ons zien hoe het kerkelijk denken – met name in Nederland – het anti-semitisme kon voeden.

De tweede voordracht wordt gehouden door historicus en journalist drs. E. van der Plicht. Hij is medeschrijver van het recent verschenen boek ‘Jodenjacht’. Hij zal de rol van de politie tijdens de bezetting belichten.

Indringende joodse muziek wordt ten gehore gebracht door chazan Ken Gould en blokfluitiste Hester Groenleer zal op haar instrument de gevoelens vertolken.

Deze jaarlijkse bijeenkomst ter herdenking van de Sjoah mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Het initiatief gaat uit van de samenwerkende kerken in Leiden en omgeving. Er is een vruchtbare samenwerking met leden van de Joodse Gemeente te Leiden.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht voor dit –nog altijd en opnieuw- belangwekken-de ‘gedenken om niet te vergeten’.