6 t/m 15 maart – begroting 2012 ter inzage

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op 17 januari de begroting 2012 van de Protestantse Gemeente te Leiden (PGL) voorlopig vastgesteld.

De volledige begroting 2012 ligt van 6 t/m 9 en 13 t/m 15 maart ter inzage op het Kerkelijk Bureau. In de kerkgebouwen liggen exemplaren om mee naar huis te nemen. Bovendien kunt u hier het stuk downloaden.

Als u na inzage vragen dan wel opmerkingen hebt, kunt u dat de scriba van de AK (adres Kerkelijk Bureau) uiterlijk 19 maart schriftelijk laten weten. De vragen en opmerkingen komen dan aan de orde bij de bespreking op de vergadering op 20 maart van de AK, wanneer deze de begroting 2012 van de PGL definitief vaststelt.