Afscheid ds. Ad Alblas

Het afscheid van dominee Ad Alblas komt steeds dichterbij. Vrijdag 30 juni is in de Hooglandse Kerk om 20.00 uur een feestelijk levensloopconcert met aansluitend een informele afscheidsbijeenkomst voor de leden van de Leidse Binnenstadsgemeente. Op zondag 2 juli is ’s middags om 14.30 uur in de Hooglandse Kerk de officiële dankdienst met aansluitend een informeel samenzijn met genodigden.

Wat daarna blijft zijn de goede herinneringen aan de vele activiteiten en de persoonlijke contacten. Al geruime tijd verzamelt het comité ‘Voorbereiding afscheid Ad’ A4-tjes voor een boek gevuld met herinneringen (en wensen) van mensen met en voor wie hij de afgelopen 30 jaar, al dan niet intensief, heeft gewerkt. Wilt u meewerken aan een onvergetelijk afscheidscadeau? Vul dan een A4-tje met de mooiste, liefste, indringendste herinneringen en wensen aan de scheidende predikant en stuur deze dan zo snel mogelijk naar Aad Hamoen, Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH Alphen aan den Rijn, email aadhamoen@gmail.com.Wij zorgen dan voor een passende band met als titel: Wat blijft ……….

Mocht u ook nog een financiële bijdrage willen leveren aan een afscheidscadeau (Ad wil na zijn emeritaat graag een reis naar Indonesië maken) dan is dat welkom op bankrekening NL27INGB0000049295 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente onder vermelding van ‘Cadeau ds. Alblas’.