Begroting 2014 Diaconie ter inzage

De Begroting 2014 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is in eerste lezing vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 12 november.

Inzage-exemplaren liggen op de gebruikelijke plaats(en) in de kerkgebouwen. Tevens is de begroting met toelichting te downloaden vanaf deze website achter de knop ‘Algemene Kerkenraad’. Tot slot ligt de begroting vanaf maandag 25 november gedurende twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

De begroting wordt definitief vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 10 december. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk maandag 9 december gericht worden aan: Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba PGL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.