Begroting 2016 Diaconie en Begroting 2016 PgL ter inzage

De Begroting 2016 van de Diaconie van de PgL én de Begroting 2016 van de PgL zijn in eerste lezing vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 24 november 2015.

Inzage-exemplaren vindt u op de gebruikelijke plaats(en) in uw vierplek. Tevens kunnen de begrotingen met toelichting van deze website gedownload worden onder het tabllad ‘Downloads’. Tot slot liggen de begrotingen vanaf maandag 18 januari ook twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, (geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk vrijdag 29 januari richten aan: Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba PgL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.