Begrotingen Diaconie en P.g.L. 2018 vanaf 21 januari ter inzage

De Begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden en de Begroting 2018 van de PgL zijn in eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 21 november 2017.

Inzage-exemplaren vindt u vanaf 21 januari op de gebruikelijke plaats(en) in uw vierplek. Tevens zijn de begrotingen met toelichting van deze site te downloaden onder het kopje ‘Downloads’. Tot slot liggen de begrotingen vanaf maandag 22 januari twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. De begrotingen worden definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 20 februari. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk maandag 5 februari richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

Namens de Algemene Kerkenraad, de scriba