Beleidsplan 2014-2017 Protestantse Gemeente te Leiden voorlopig vastgesteld

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiden heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2013 voorlopig vastgesteld het Beleidsplan 2014-2017. Daarin zijn opgenomen de Matrix 2013 en de Meerjarenraming 2014-2017.

Een unieke gebeurtenis voor de PGL. Het is haar eerste beleidsplan dat vier jaar vooruitkijkt en dat voorzien is van een Meerjarenraming! Een plan met als doel de vitaliteit in bestaande geloofsgemeenschappen te bewaren en behoeden – mede door de invoering van de Matrix 2013 – en tegelijkertijd door het instellen van een Vitaliteitsfonds nieuwe vormen van vitaal geloofsleven een kans te geven, zowel binnen geloofsgemeenschappen als op stedelijk niveau.

Het Beleidsplan 2014-2017 met de aanbiedingsbrief, de Meerjarenraming 2014-2017, de Toelichting hierop, een samenvatting van de Matrix 2013, en de bijbehorende zes bijlagen vindt u achter de knop ‘Algemene Kerkenraad’ in de linkerkolom van deze website.