Beleidsplan 2019-2023, Begroting 2019 P.g.L. en Begroting 2019 Diaconie ter inzage

Het beleidsplan 2019-2023, de Begroting 2019 van de Protestantse gemeente te Leiden en de Begroting 2019 van de Diaconie, zijn in eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 18 december 2018.
De Commissie Beleidsplan heeft gedurende een periode van ruim een jaar de plannen in goed onderling overleg voorbereid en het CvK heeft de daarop aansluitende begroting en meerjarenraming opgesteld. De accenten liggen de komende vijf jaar op het pastoraat, de zichtbaarheid van de kerk in de stad, op voldoende vrijwilligers en een vereenvoudigd bestuur en op het verhogen van de netto-opbrengsten van de gebouwen. In het komende nummer van het Leids Kerkblad, leest u meer over de plannen en de financiële consequenties ervan.

Zoals gebruikelijk worden de besluiten bij de geloofsgemeenschappen ter inzage gelegd en wel van zondag 30 december tot en met 20 januari. Inzage-exemplaren vindt u op de gebruikelijke plaats(en) in uw vierplek. Tevens zijn beleidsplan en begrotingen met toelichting van deze site te downloaden onder het kopje ‘Downloads’. Tot slot liggen de begrotingen vanaf maandag 31 december drie weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur; houdt u rekening met gewijzigde openingstijden. Beleidsplan en begrotingen worden definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 19 februari. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk maandag 21 januari richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

Namens de Algemene Kerkenraad, de scriba

Een reactie op “Beleidsplan 2019-2023, Begroting 2019 P.g.L. en Begroting 2019 Diaconie ter inzage

  1. Pingback: block android screenhot

Reacties zijn gesloten.