Boek ter gelegenheid van 700 jaar Hooglandse Kerk

Wist u dat de bastaardzoon van Willem van Oranje in de Hooglandse Kerk begraven is?

Het is een van de vele feiten die beschreven worden in het boek 700 jaar Hooglandse Kerk, dat op 5 september 2015 wordt gepresenteerd. In deze nieuwe publicatie belichten de drie historici Jan Dröge, Cor Smit en Elias van der Plicht de (bouw)geschiedenis en de religieuze en sociale betekenis van de kerk voor de stad Leiden. Ook de precieze datering van de verschillende delen van het bouwwerk wordt onthuld in het werk, waarin tevens geschreven portretten worden opgenomen van personen die in de loop der eeuwen een nauwe band met de kerk hadden.

Het boek – met heel veel nieuw beeldmateriaal – zal ca. 300 pagina’s tellen en kost bij voorintekening € 20,00. Na de presentatie op 5 september 2015 zal de prijs ca. € 25,00 bedragen.

Intekenen op het boek 700 jaar Hooglandse Kerk kan door een e-mail te sturen naar info@kerkelijkbureauleiden.nl en door tevens vóór 31 december 2014 € 20,00 over te maken op bankrekening nr. NL78 INGB 0000 0418 78 t.n.v. Protestantse gemeente te Leiden onder vermelding van ‘boek Hooglandse Kerk’ en uw naam en adresgegevens. Ontvangst van genoemd bedrag maakt uw bestelling definitief.

U kunt het boek na 5 september 2015 afhalen in de Hooglandse Kerk.