Burgemeester Lenferink onthult tekst over mensenrechten.

De burgemeester van Leiden onthult op woensdag 21 september a.s. om 17.00 uur de tekst van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op de muur tussen het Stadhuis en de Maarsmansteeg in de Kapelstraat. Tot 20 jaar geleden stond een vergelijkbare tekst op een muur aan de zijkant van het Politiebureau aan de Langegracht; door aanbouw is het verdwenen.

Op 10 december 2013, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, beloofde de burgemeester medewerking te verlenen bij het opnieuw zichtbaar maken van dit artikel in het centrum van Leiden. Op verzoek van Amnesty International, afd. Leiden en Diaconaal Centrum De Bakkerij, heeft Stichting TEGEN-BEELD een ontwerp gemaakt en is er de afgelopen tijd hard gewerkt om de tekst aan te brengen.

Met een toespraak zal burgemeester Henry Lenferink op 21 september duidelijk maken welke boodschap de gemeente Leiden heeft aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring werd na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

De Verklaring begint in Artikel 1 met de zinsnede : Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.; direct daarop volgt : Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich in een geest van broederschap te gedragen’. ‘Broederschap’ zouden wij nu vervangen door ‘solidariteit’. De verklaring is overal ter wereld een bron van inspiratie bij de inzet van een menswaardig leven voor een ieder.