Concept Begroting 2014 PgL ter inzage op Kerkelijk Bureau

De Begroting 2014 van de Protestantse gemeente te Leiden (PgL) is in eerste lezing vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 10 december.

Inzage-exemplaren vindt u op de gebruikelijke plaats(en) in uw vierplek. Tevens is de begroting met toelichting te downloaden van deze website achter de knop ‘Downloads’. Tot slot ligt de begroting sinds maandag 6 januari ook twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

De begroting wordt definitief vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 januari. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 januari richten aan: Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba PgL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

Namens de Algemene Kerkenraad, scriba Michael Korbee