Cursus bijbels Hebreeuws in Leiden

De Leidse emeritus predikant Piet Warmenhoven verzorgt de komende maanden een cursus bijbels Hebreeuws. Deze cursus staat open voor iedere belangstellende uit Leiden, maar ook van daarbuiten. Nadere informatie over de cursus vindt u hier onder.

BIJBELS-HEBREEUWS – een stap naar God!

Wie het Hebreeuws van de Bijbel gaat leren doet een stap naar God toe. Voor ons gevoel is het leren van een taal neutraal, niet iets van goed of kwaad.

Wanneer je een taal geleerd hebt en je gaat er in spreken, dan kun je kiezen of je vriendelijke of lelijke, goede of kwade dingen gaat zeggen of lezen in die taal. Dat is bij het Hebreeuws van de Bijbel anders. Wie Hebreeuws leert betreedt een andere wereld, ontmoet een andere manier van denken en spreken. Sommige dingen kun je in het Hebreeuws niet zeggen – dan is het of de taal zich tegen zulke woorden verzet, er geen antenne voor heeft of wil hebben. En andersom, wanneer je het Hebreeuws enigszins meester bent weet je vaak precies wat er staat, maar je hebt veel woorden nodig om juist dat in het Nederlands te zeggen. Kortom, je moet lezen met een Hebreeuwse ziel om de Bijbel te verstaan!

Dat geldt overigens ook voor het nieuwe testament! Ook dat kun je niet begrijpen als je het niet leest en verstaat als een door en door joods boek, weliswaar in het Grieks geschreven, maar wel door joodse mensen die Hebreeuws dachten en zo ook naar de wereld keken.

Geen moeilijke taal!

Een prachtige, ‘stugge en weerbarstige taal’ schreef Ischa Meijer destijds – en daarmee ben ik het helemaal eens. Maar ook geen moeilijke taal. Al heel vlug krijg je er iets mee, en ga je iets aan-voelen van wat die vreemde letters ons zeggen willen. Daarom ga ik een cursus bijbels Hebreeuws geven in Leiden.

We lezen daar vanaf de eerste les uit de Hebreeuwse Bijbel. Ik leg uit wat er staat en waarom het er zo staat. De cursus is daarmee ook een soort Bijbelkring, want we gaan vaak in op wat er staat en wat dat ook voor de kerk en voor de theologie en voor ons kan betekenen.

Met tenminste tien deelnemers gaan we van start. Ik heb er al vijf.

Hoeveel tijd en geld kost het u om bijbels Hebreeuws te leren?

U kunt gewoon meedoen en er alleen de cursustijd aan besteden: 10-12 uur, op zaterdagmorgen, eenmaal in de veertien dagen. Als u dat doet leert u veel over de Bijbel en kunt u de lessen goed volgen, maar zelfstandig de Hebreeuwse Bijbel lezen lukt u dan de eerste jaren zeker niet, maar dat hoeft wellicht ook niet! Als u thuis uw aantekeningen nakijkt, en een woordenboek en een goed grammaticaboek koopt om dingen zelf na te kunnen kijken, dan kan het zeker sneller gaan. De kosten zijn € 10,00 per vijf keer (innen we eerste, de zesde, de elfde en de zestiende les) voor stencils/koffie/thee/koekje. Per jaar maken we 20 lessen vol.

Twee dagen spoedcursus

Eerst leggen we een vloertje op de zaterdagen 28 september en 12 oktober. Die zware dagen werken we van 10.00 tot16.00 uur om de allereerste beginselen te leren: de let-ters (veel simpeler dan u denkt!) en we wennen aan die (ons) vreemde wereld van de semitische talen. We pauzeren regelmatig en we lunchen met elkaar (NB: zelf uwbrood meenemen! Voor koffie, thee, melk en karne-melk wordt gezorgd!).

Na die twee stoomdagen pakken we het gewone ritme op: elke veertien dagen twee uur: 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december. Daarna kijken we wanneer we in 2014 verder gaan.

Plaats: De Verdieping, Stevensbloem 269, 231 J Leiden, bereikbaar met stadsbus 2 (vertrekt van Leiden CS 9.34 uuur en stopt om 9.48uur voor de deur, vertrekt vandaar weer om 12.12 uur en elk volgend halfuur).

Inlichtingen en opgave bij: Piet Warmenhoven, emeritus predikant Leiden Zuidwest, Waardgracht 56, 2312 RR Leiden, tel. 071 – 310 0007 of 06 – 38506533; pietfwarmenhoven@gmail.com

P.S. Hebt u wel belangstelling maar hebt u een voorkeur voor een andere dag in de week, tijd of plaats, laat het dan weten. Zijn er meer mensen voor wie dat geldt, dan zoeken we gezamenlijk naar een goed alternatief.

In de hoop dat er een flinke groep ontstaat nodig ik u hartelijk uit om mee te doen!

Piet F. Warmenhoven