Gesprekavonden in De Verdieping en De Wijkplaats

Al het Goede komt van boven

Onder deze noemer zullen drie (maandelijkse) wijkoverstijgende gespreksavonden worden georganiseerd door de kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Leiden, Sity Smedinga (Zuidwest) en Mario Boelen (Maranathawijkgemeente). Deze avonden zullen we in gesprek gaan over drie deelthema’s bij dat Nederlandse gezegde over ‘het Goede’ dat van boven komt.

Afwisselend zijn deze bijeenkomsten in De Verdieping in De Stevenshof (wijkgemeente Zuidwest) en De Wijkplaats in De Mors (wijkgemeente Maranathawijk). Afwisseling is er ook in de gespreksleiders. Bovengenoemde kerkelijk werkers zullen beurtelings de gespreksavonden leiden. Daarbij is het de bedoeling dat we elkaar rond het gespreks-thema ontmoeten, dat ieder zijn / haar inbreng, zijn visie, zijn vragen en zijn ‘mitsen en maren’ mag inbrengen.

Maandag 4 maart, om 20.00 uur in De Wijkplaats (Topaaslaan 23): ‘Wat hebben de Psalmen ons, hier en nu, te zeggen?’, o.l.v. Sity Smedinga en Mario Boelen.

Woensdag 3 april, om 20.00 uur in De Verdieping (Stevensbloem 269, boven de Digros): ‘Bidden: hoe, wie, wanneer, waar?’, o.l.v. Sity Smedinga

Dinsdag 7 mei, om 20.00 uur in De Wijkplaats: ‘Zegen, zegenen, zegening; wat is dat eigenlijk en wat doet het met je?’, o.l.v. Mario Boelen

Iedereen is hartelijk welkom om mee te praten en mee te doen!