Jaarrekening 2014 Diaconie ter inzage

De Algemene Kerkenraad heeft op 28 april de Jaarrekening 2014 van de Diaconie in eerste lezing vastgesteld. De jaarrekening ligt op de voor u bekende plaats in uw vierplek en vanaf dinsdag26 mei ook twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het Bureau aan de Van Vollenhovenkade 22 is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Tevens is de Jaarrekening achter het tabblad ‘Downloads’ van deze website te downloaden.

De jaarrekening wordt definitief vastgesteld op de A.K. van 23 juni. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk woensdag 10 juni richten aan:

Kerkelijk Bureau Leiden, t.a.v. scriba PgL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Michael Korbee (scriba)