Jaarrekening 2014 PgL ter inzage

De Algemene Kerkenraad heeft op 23 juni de Jaarrekening 2014 van de PgL in eerste lezing vastgesteld. De jaarrekening ligt op de voor u bekende plaats in uw vierplek en is vanaf maandag 31 augustus ook ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Tot slot kan de Jaarrekening van deze site gedownload worden onder het tabblad ‘Downloads’

De jaarrekening wordt definitief vastgesteld tijdens de AK-vergadering van 22 september. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk woensdag 16 september richten aan: Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba PgL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden (e-mail: info@kerkelijkbureauleiden.nl).

Namens de Algemene Kerkenraad,

Michael Korbee, scriba