Kerkbalans Pg Leiden vanaf 2015 digitaal

Het College van Kerkrentmeesters gaat een begin maken met de digitalisering van de actie Kerkbalans. De bedoeling is dat leden van de Protestantse gemeente te Leiden vanaf 2015 via de mail hun toezegging kunnen sturen naar het Kerkelijk Bureau. Dit bespaart op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op kosten.

Naast deze digitale vorm van Kerkbalans blijft de huidige werkwijze nog bestaan.

Als u aan de actie ‘Kerkbalans Digitaal’ wilt meedoen, stuurt u dan een e-mail met uw volledige naam, adres en wijze van betaling naar: kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl