Leidse predikanten van de Reformatie tot de plaatselijke vereniging

Ter gelegenheid van de vereniging van de Hervormde Gemeente Leiden en de Gereformeerde Kerk Leiden en daarmee de vorming van de Protestantse gemeente te Leiden op 28 oktober 2006 verscheen in boekvorm een overzicht van de predikanten die respectievelijk sinds de Reformatie en de Afscheiding in deze gemeenten gediend hadden.

Nu – ter gelegenheid van 10 jaar PgL – zijn de lijsten aangevuld en gecorrigeerd. Tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 november zijn ze op de website van de PgL geplaatst. Als aanvulling op de lijsten uit 2006 is ook een overzicht samengesteld van de predikanten die in de periode 1609-1805 werkzaam waren in de Engels Gereformeerde gemeente Leiden.

Tenslotte is een uitgebreide toelichting toegevoegd op de de nieuwe overzichten. U vindt de overzichten achter het tabblad Geschiedenis op deze website.

Onze dank gaat vooral uit naar onderzoeker Piet de Baar, die door onderzoek in allerlei archieven en archiefjes en met niet aflatende energie en precisie de afgelopen jaren allerlei gegevens boven water wist halen.