Nieuwe cursus Bijbels Hebreeuws

Bijbels hebreeuws – een echte stap naar God

Vanaf eind september verzorgt ds. Piet Warmenhoven weer een cursus Bijbels hebreeuws. Hieronder nadere informatie over de inhoud van de cursus.

Inleiding

Hebreeuws leren is een zeer wezenlijke stap op weg naar God. Aldus joodse leraren in een brochure. Het klinkt aanmatigend en onaardig. Alsof andere talen minder geschikt zouden zijn om God te dienen en te loven. En toch ben ik het met die uitspraak van harte eens! Het leren van de hebreeuwse taal heeft voor mij de stoffige bijbel opnieuw doen openwaaien!

Hebreeuws is geen moeilijke taal. Studenten hebben voor de grammatica meestal twee maanden nodig (vergelijk: voor latijn staat twee, voor grieks ruim een jaar!), maar het is wel een zeer weerbarstige en stugge taal. Die termen vind ik zeer treffend, ze zijn van Ischa Meier (1943-1995) die een goede hebraïcus was.

Wie hebreeuws leert maakt niet alleen kennis met een geheel ander soort taal (namenlijk niet horend bij de Indo-germaanse talen, zoals alle talen die u tot nu toe wellicht geleerd hebt, maar bij de Semitische talen), maar hij of zij ervaart ook een andere manier van denken en spreken over God en over de mens. En daardoor krijgen veel woorden uit de bijbel een andere klankbodem of achtergrond, je proeft het verschil woord voor woord en er gaat langzaamaan een andere wereld voor je open: je gaat de bijbel met nieuwe ogen lezen, dichter bij de wijze waarop de tekst door de joodse schrijvers van de bijbel bedoeld is.

Dat geldt niet alleen voor het eerste of oude testament maar ook het tweede of nieuwe! Want ook het nieuwe testament is vrijwel geheel door geheel door Joden geschreven. Alleen Lucas, de schrijver van het Lucasevangelie en de Handelingen van de apostelen was waarschijnlijk een Griek, maar wel een Griek die zich diep verwant en vertrouwd wist met de joodse traditie. En voor heel het NT geldt dat het weliswaar in het grieks geschreven is, maar dan wel een heel apart grieks, grieks met een joods-hebreeuwse ziel!

Het afgelopen jaar

Vorig jaar september ben ik met een groep beginners gestart en we hebben in een jaar (2½ uur – op zaterdagochtend, om de veertien dagen) Genesis 4 en Psalm 42 gelezen. De groep bestaat uit mensen van verschillende achtergrond. De leden, mensen van verschillende achtergrond, zijn enthousiast en gaan door. De groep bestaat uit 15 leden en het komende jaar lezen we Psalm 43 en Genesis 1-3

Het komende jaar

Dit jaar start ik een nieuwe cursusgroep op woensdagmiddag van twee tot half vijf (14.00 -16.30 uur). Ook nu weer om de 14 dagen, maar OM TE BEGINNEN DRIE WEKEN ACHTEREEN en wel op de woensdagen 24 september, 1 en 8 oktober. Dat is intensief, maar nodig om u als het ware met een sprong te laten kennismaken met de geheel andere taalwereld van het hebreeuws.

Na die drie keer kan het iets rustiger aan, u hebt dan een beetje kunnen wennen aan de letters en de verwarrende vreemdheid heeft hopelijk plaats gemaakt voor enig licht, al is het misschien nog maar kaarslicht om verder te kunnen gaan!

Dus gaan we met wie dat willen door, om de veertien dagen, namelijk op 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december en de verdere data bespreken we dan.

Lesmethode

Vanaf de eerste les lezen we in de hebreeuwse bijbel. We beginnen met Genesis 1:1. U leert al lezend, ik verklaar stap voor stap alles wat we tegenkomen, eerst van letter naar letter, elke keer een erbij (pas na een paar lessen kent u ze alle 22!), we oefenen hoe je ze mooi kunt schrijven/tekenen en hoe je ze uitspreekt. Van de letters kom je bij de woorden, van elk woord vertel ik wat er staat en waarom het er zo staat. In het begin zal het u duizelen, maar stap voor stap krijgt u toch een beetje houvast. En het is vanaf het begin boeiend, want van meet af aan staan we ook stil bij wat er staat en hoe dat door joden en christenen gelezen en verstaan wordt – al is dat een open gesprek waar ieder zijn eigen weg in gaat. U leert zoals een kind in een vreemd land de taal leert, als het ware bijeenharkt aan de hand van wat het tegenkomt. En u bent daar nooit te oud voor – een zeer fanatieke cursiste van mij in Breda was 100 jaar oud!

PRAKTISCHE GEGEVENS

Plaats

De lessen worden gegeven in De VERDIEPING, het gemeentecentrum van de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest, boven de supermarkt aan de Stevensbloem nr 269. Stadsbus 12 van Arriva stopt voor de deur en er is veel parkeergelegenheid.

Kosten

De kosten zijn € 8,00 voor die eerste drie keer (3 x 2½ uur). Daarvoor krijgt u koffie en/of thee en het materiaal dat u in het begin nodig hebt. Gaat u door dan betaalt u in de periode daarna € 10,00 per twee lessen van elk 2½ uur, wat neerkomt op ruim tien euro per maand. Dat mag echter nooit een reden zijn om niet te komen. Als u me laat weten dat het lesgeld voor u te hoog is dan betaalt u minder of niets.

Na een aantal lessen zal de behoefte ontstaan een grammatica aan te schaffen. Dat doen we gezamenlijk. Dat is niet alleen iets goedkoper maar bovenal veel handiger in de lessen, omdat er veel verschillende methoden zijn met vaak zeer eigenzinnige en verwarrende termen en methoden. U moet voor die grammatica rekenen op een bedrag van rond de € 30,00.

Docent

Piet Warmenhoven, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, van 2009-2013 in Leiden Zuid-West.

Sinds 1978 ben ik predikant en heb vanaf het begin de teksten uit het hebreeuwse oude en het griekse nieuwe testament zelf vertaald. Dat vraagt in het begin erg veel tijd, en is nog steeds geen kleinigheid, maar het heeft mij een schat aan ervaring opgeleverd en een flink ervaring in het omgaan met het weerbarstige hebreeuws. Ik leerde de taal met enige moeite in 1966, maar mijn vreugde bij het lezen en bestuderen van hebreeuwse teksten is in al die jaren alleen maar gegroeid.

Inlichtingen en opgave

Piet F.Warmenhoven, Waardgracht 56, 2312 RR Leiden

email: pietfwarmenhoven@gmail.com

tel.: 071-3100007 of 06-38506533

IK ZIE ER NAAR UIT U OP 24 SEPTEMBER TE ONTMOETEN!

Piet Warmenhoven