Samen lopen, samen leven’ – Freedom Walk 2016

Op zaterdag 19 maart om drie uur (15.00 uur) ’s middag start op het Stationsplein van Leiden de tweede Freedom Walk. Deze tocht is een initiatief van het Charter for Compassion Leiden en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. Met deze Freedom Walk geven de beide platformen invulling aan de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Antiracismedag.

De naam FreedomWalk verwijst naar de titel van de autobiografie van Nelson Mandela (Long Walk to Freedom) en de historische Mars naar Washington op 28 augustus 1963 toen ds. Martin Luther King zijn beroemde toespraak ‘I Have a Dream’ uitsprak voor het Lincoln Memorial.

Wij hebben ook een droom:

Dat onze levensovertuigingen niet misbruikt worden om geweld tegen anderen te prediken en te verheerlijken;

Dat wij mensen mogen verbinden om samen in vrede te leven;

Dat wij respect hebben voor iedereen, ongeacht sexe, geloof, afkomst, of geaardheid;

Dat wij bruggen mogen bouwen zodat vermeende tegenstellingen omgezet worden in nieuw perspectief;

Dat wij niet in en vanuit angst voor de ander willen leven;

Dat mensen elkaar als waardevolle metgezellen in hun leven zien;

Dat wij compassie met en voor elkaar hebben.

Met deze Freedom Walk willen wij een stap zetten om onze droom te realiseren. Hierbij geven wij ook aandacht aan de onschuldige slachtoffers van ten onrechte religieus gemotiveerd geweld. Dichtbij en veraf.

Onze tocht is geen demonstratie. Het is een gelegenheid om met andere mensen met een andere achtergrond kennis te maken. Met de ander in gesprek te raken en te ontdekken wat ons bindt. In al onze verscheidenheid één zijn. Samen lopen, samen leven.

In het Charter for Compassion Leiden en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden werken diverse gemeenschappen van uiteenlopende levens- en geloofsovertuigingen (waaronder joodse, christelijke, islamitische, bahá’í , hindoeïstische en boeddhistische gemeenschappen) samen.

Daarnaast ondersteunen vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, de Gemeente Leiden, politieke partijen en mensen uit diverse geledingen van de Leidse samenleving ons.

Voor meer informatie: www.freedomwalkleiden.nl of e-mail: talk@freedomwalkleiden.nl.