Septembernummer Leids Kerkblad

Een nieuw seizoen, een nieuw kerkblad. De komende week verschijnt een nieuwe aflevering van het Leids Kerkblad. Daarin onder anderen een voorpublicatie uit het boek over de 700-jarige geschiedenis van de Hooglandse Kerk, een korte toelichting op de jaarrekening 2014 van de PgL, en een mini-interview met Hanny Wiersinga (op de pagina van de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest).

Voor wie niet tot vrijdag kan wachten: het blad kan in pdf-vorm gedownload worden (de knop ‘downloads’ van deze website).