Vredeswake 2014 – Leiden

Vredeswake: zondag 21 september, Stadhuisplein Leiden, van 15.00 tot 16.00 uur.

Ook dit jaar staan we op de Internationale Dag van de Vrede op het Stadhuisplein van Leiden met elkaar weer een uur stil bij de talloze slachtoffers van nodeloos verbaal- en lichamelijk geweld in onze wereld. Mensen veraf, maar ook in onze naaste omgeving.

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten veroorzaken honderdduizenden burgerslachtoffers en miljoenen vluchtelingen. Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen de economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinnaar van een gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan worden.

Conflicten escaleren sneller en hebben rampzalige gevolgen voor burgers wanneer wapens op grote schaal beschikbaar zijn, zeker in landen waar de schending van mensenrechten aan de orde van de dag is. Elke minuut sterft er ergens ter wereld iemand als gevolg van gewapend conflict. Dat zijn 1500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar.

Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom vraagt PAX (v/h PaxChristi/IKV) ons om in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september, extra aandacht aan het thema ‘ontwapening’ te besteden onder het motto: wapen je met vrede! Het is goed om daar een uur bij stil te staan.

Aan de Vredeswake 2014 werken mee: Raad van Kerken Leiden, IKV Pax Christi, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Gemeente Leiden, Islamitische Stichting Nederland, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, Rooms-katholieke Diaconie Leiden en de Werkgroepen ZWO/MOV, Stichting Vrouwennetwerk Leiden en vele anderen.

Voor meer info: www.debakkerijleiden.nl