Vredeswake Leiden 2016

Op woensdagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseren diverse Leidse samenwerkende organisaties om 16.00 uur weer de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden. Dit jaar onder hetzelfde motto als vorig jaar : Vrede Verbindt.

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen nog steeds op zoek zijn naar een veilig heenkomen, roept vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer op tot de Vredesweek.

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst.

Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding vrede brengt.

Ook in ons eigen land wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft ook met moed te maken, de durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. In de Vredesweek laten we zien dat we daartoe bereid zijn.

Stilstaan

Tijdens deze jaarlijkse Vredeswake staan we traditiegetrouw stil bij de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld in onze wereld. Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks nodeloos het leven van talloze onschuldige mensen.

Organisatie

De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Rooms-Katholieke Parochie en de Protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. De Vredeswake wordt ook dit jaar weer ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwennetwerk Leiden en Amnesty International Leiden.

t Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwennetwerk Leiden en Amnesty International Leiden.